Home

O nama

INFORMATIVNI CENTAR ZAPREŠIĆ d.o.o. nositelj je koncesije za šire područje grada Zaprešića.

Radio program emitira na dvije frekvencije 99.5 MHz i 96.0 MHz.

Informativni centar Zaprešić emitira program 24 sata dnevno.


PREUZMI: LOGO PDF


REGULATIVA ZA RADIJSKU DJELATNOST

VLASNIČKA STRUKTURA


Informativni centar Zaprešić d.o.o.
OIB: 44145405098
Trg žrtava fašizma 6
10290, Zaprešić, Hrvatska

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080031152. Temeljni kapital društva iznosi 1.144.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Direktor društva: Marko Vujnovac. Račun za redovno poslovanje društva vodi se kod Zagrebačke banke HR7923600001101365854.


Pravo na pristup informacijama:

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštovanja i suradnje te sukladno čl. 5. st. 1. Zakona ¨obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom¨.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje.

OSOBA ZADUŽENA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA:
Anita Krčelić
Telefon: 01/3310-506
Mail: anita.krcelic@zfm.hr

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

ODLUKA O NAČINU PRISTUPA INFORMACIJAMA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA


IZVJEŠĆE PPI

Godišnje izvješće PPI 2022.

Godišnje izvješće PPI 2021.

Godišnje izvješće PPI 2020.

Godišnje izvješće PPI 2019.

Godišnje izvješće PPI 2018.


POSLOVANJE 2022.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2022.

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI ZA 2022.

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2022.


POSLOVANJE 2021.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2021.

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI ZA 2021.

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2021.


POSLOVANJE 2020.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2020.

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI ZA 2020.

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2020.


POSLOVANJE 2019.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2019.

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI ZA 2019.

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2019.


POSLOVANJE 2018.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2018.

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI ZA 2018.

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2018.


POSLOVANJE 2017.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2017.

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI ZA 2017.

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2017.