On Air

Zarazno dobri hitovi

Home

O nama

INFORMATIVNI CENTAR ZAPREŠIĆ d.o.o. nositelj je koncesije za šire područje grada Zaprešića.

Radio program emitira na dvije frekvencije 99.5 MHz i 96.0 MHz.

Informativni centar Zaprešić emitira program 24 sata dnevno.


PREUZMI: LOGO PDF


REGULATIVA ZA RADIJSKU DJELATNOST

VLASNIČKA STRUKTURA


Informativni centar Zaprešić d.o.o.
OIB: 44145405098
Trg žrtava fašizma 6
10290, Zaprešić, Hrvatska

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080031152. Temeljni kapital društva iznosi 1.144.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Direktor društva: Marko Vujnovac. Račun za redovno poslovanje društva vodi se kod Zagrebačke banke HR7923600001101365854.


Pravo na pristup informacijama:

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštovanja i suradnje te sukladno čl. 5. st. 1. Zakona ¨obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom¨.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje.

OSOBA ZADUŽENA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA:
Anita Krčelić
Telefon: 01/3310-506
Mail: anita.krcelic@zfm.hr

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

ODLUKA O NAČINU PRISTUPA INFORMACIJAMA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA


IZVJEŠĆE PPI

Godišnje izvješće PPI 2023.

Godišnje izvješće PPI 2022.

Godišnje izvješće PPI 2021.

Godišnje izvješće PPI 2020.

Godišnje izvješće PPI 2019.

Godišnje izvješće PPI 2018.


POSLOVANJE 2022.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2022.

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI ZA 2022.

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2022.


POSLOVANJE 2021.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2021.

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI ZA 2021.

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2021.


POSLOVANJE 2020.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2020.

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI ZA 2020.

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2020.


POSLOVANJE 2019.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2019.

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI ZA 2019.

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2019.


POSLOVANJE 2018.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2018.

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI ZA 2018.

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2018.


POSLOVANJE 2017.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2017.

ODLUKA O RASPODJELI DOBITI ZA 2017.

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2017.