Home

Marko Vujnovac

Marko Vujnovac


Na radiju je od studentskih dana, a zanat je brusio u produkciji. Danas je glavni i odgovorni za sve što možete čuti na našim frekvencijama. Kako se nikad nije u potpunosti oprostio od produkcijskog posla, još uvijek pegla emisije i jinglove nastale u našoj maloj ali bogatoj radionici. Naravno, Marko svakodnevno oduševljava idejama kojima nastoji unaprijediti programsku shemu. Kao direktor, brine da mu radilice budu zadovoljne. Kako bi uspio u tome, Marko predano slijedi marketinške trendove i novitete. U tome je najbolji.

Marko Vujnovac,