On Air

Zarazno dobri hitovi

Home

 

Želite posati dio našeg programa!

Prenesite informaciju putem Z fm etera. Oglasite se!


Odličan doseg na dvije frekevencije: 96.0 FM & 99.5 FM


Kontaktirajte nas i saznajte više o aktulanim ponudama i promocijama oglašavanja.

marketing@zfm.hr