On Air

Zarazno dobri hitovi

Home

Marketing

Velik broj slušatelja i širok doseg signala odličan su razlog za oglašavanje na našim frekvencijama.

U obzir svakako treba uzeti kvalitetnu produkciju kao i provjerene vokale koji će našim klijentima omogućiti reklamu na zavidnoj razini.

Iza nas je mnogo zadovoljnih oglašivača koji su, zahvaljujući našim frekvencijama, marketinški unaprijedili svoj biznis.

Kontaktiraj nas:

marketing@zfm.hr